Gå till innehåll
Rid & Körsällskapet Sporren
Rid & Körsällskapet Sporren

Publicerad: 2023-03-12

Senast uppdaterad: 2023-03-12

Författare: Erika Gustafsson

Säkerhetspolicy

-All ridning, körning, longering, tömkörning och löshoppning i klubbens regi skall ske med hjälm.

-Säkerhetsväst bör bäras av samtliga barn under 13 år i samband med all form av ridning/körning. I samband med hoppning skall väst bäras av samtliga upp till 18 år.

-Vi rekommenderar att all hantering av häst/ponny i samband med träning sker med träns.

-Hundar skall hållas kopplade i samband med klubbens aktiviteter.

-Funktionärer upp till 18 år skall bära hjälm vid uppdrag på hoppbana vid tävling.

Säkerhetsregel för terrängbanan

  • Vid fri ridning skall det alltid finnas en person över 18 år på marken. Detta gäller även vuxna ryttare.
  • Godkänd hjälm och godkänd väst är obligatorisk vid all ridning på banan.
  • Hinder som är avskärmade med snöre eller X-pinnar får inte hoppas.
  • Rid eller gå runt banan och kontrollera mark och hinder innan du börjar rida. Glöm inte att kontrollera vattenhindret.
  • Rid med försiktighet och hoppa endast hinder som du hoppat tidigare på träning/tävling.
  • Tänk på att ha en giltig olycksfallsförsäkring
  • All ridning sker på egen risk
  • Kontakta banansvarig om det uppkommer/upptäckts skador på banan eller hindren.