Gå till innehåll
Rid & Körsällskapet Sporren
Rid & Körsällskapet Sporren

Publicerad: 2023-03-12

Senast uppdaterad: 2023-03-12

Författare: Erika Gustafsson

Policy för medlemmars uppförande

Rid- och körsällskapet Sporren skall var en klubb med god gemenskap där alla får vara med på sina egna villkor och där alla hjälps åt att driva klubben. Eftersom kubben drivs helt ideellt förväntas alla bidra med något, vissa lite mer, andra lite mindre och engagemanget kan variera över tiden.

Sporren står för och följer Ridsportens ledstjärnor.

Ryttare och dennes medhjälpare förväntas ha ett sportsmannamässigt uppträdande både på träningar, tävlingar och under övriga aktiviteter. Detta förhållningssätt gäller mot både hästar, andra ryttare, funktionärer, föräldrar, tränare och andra personer. Detta innebär att man visar respekt för regler och andra människor. Man sätter hästens/ponnyns välbefinnande i första hand och bestraffar aldrig hästen/ponnyn för att man själv är besviken. Man gratulerar sina medtävlandes prestationer och resultat.

Rid- och körsällskapet Sporren tar all form av olämpligt beteende på stort allvar. Olämpligt uppträdande kan vara incidenter såsom otrevligt uppförande på tävling, förtal av person/personer, dåligt uppförande på möten och träffar, olämpliga inlägg på sociala medier, personlig kränkning, fysisk och psykisk mobbning, fusk på tävling eller liknande händelser.

Vid olämpligt uppträdande har styrelsen rätt att utreda händelsen och vidta lämpliga åtgärder.

Ridsportens ledstjärnor

HÄSTEN

  • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
  • Jag behandlar alla hästar med respekt
  • Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa
  • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
  • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

  • Jag visar respekt för alla människor
  • Jag bekräftar och berömmer andra
  • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
  • Jag är en god förebild för ridsporten
  • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler